วันจันทร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2551

มือน้อยน้อยแม่คอยอุ้มชู......... แม่เฝ้ามองดูไม่ห่างไปไหน
แม่เฝ้าปลอบขวัญยามลูกหลับไหล ม่ยอมห่างไกลไปจากสายตา
มือน้อยน้อยของแม่ล้ำค่า ........... อุ้มชูลูกมาจากเล็กเด็กแดง
ยามลูกเติบใหญ่ด้วยน้ำพักน้ำแรง ด้วยใจที่แกร่งของแม่ถักทอ

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2551

1.วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

1.ได้รู้จักการใช้ภาษาในการสื่อสารมากขึ้น
2.ได้ฝึกการอ่าน พูด เภาษขียนภาษาไทยอย่างถูกต้อง

zwani.com myspace graphic comments
Hello Graphic Comments

2.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

1.ได้เรียนรู้การพูด ฟัง อ่าน เขียน อย่างถูกต้อง
2.ได้ทบทวนการใช้ภาษาอังกฤษ
3.ได้เข้าใจศัพท์ทางไวยกรณ์ที่ถูกต้อง
4.ได้วิืเคราะห์บทความภาษาอังกฤษการจับใจความในการแปลเป็นไทย

zwani.com myspace graphic comments
Myspace Hello Graphics

3.วิชาเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร

1.ได้เรียนวิธีการสร้างบล็อคของตนเองสามารถนำไปใช้ในการเผยแพร่ผลงานในอนาคตได้
2.ได้ทบทวนการใช้คอมพิวเตอร์เพิ่มมากขึ้น
3.ได้ใช้คอมพิวเตอร์ในด้านต่างๆเพิ่มมากกว่าความรู้เดิม
4.ได้เข้าใจความหมายและการใช้งานของคอมพิวเตอร์

zwani.com myspace graphic comments
School Graphic Comments